1 procent


Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK na zasadach non-profit prowadzi przedszkole i szkoły dla  ponad tysiąca dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Stowarzyszenie STERNIK nie dąży w swojej działalności edukacyjnej do zysku i realizuje cele statutowe w istotnej części dzięki finansowemu wsparciu licznego grona darczyńców -  osób fizycznych i firm. Bez nich nie byłaby możliwa ani praca nad najlepszymi metodami wychowawczymi i dydaktycznymi, ani działalność na rzecz wspierania innych inicjatyw edukacyjnych w Polsce, ani tym bardziej szeroki program stypendialny w placówkach edukacyjnych, umożliwiający edukację dzieciom z rodzin o niskim statusie ekonomicznym.

Nasze Stowarzyszenie od samego początku działalności tj. od 2004 roku, planowo przeznacza część zgromadzonych środków na pracę nad najnowszymi metodami pracy z dziećmi i młodzieżą, często wymagającą specjalnej pomocy. Wypracowane przez pedagogów, zatrudnionych w placówkach edukacyjnych Stowarzyszenia STERNIK, narzędzia i metody stosowane są z pożytkiem nie tylko w naszych szkołach, ale również przez inne organizacje na terenie Polski, którym udostępniamy je m.in. w ramach licznych konferencji, najczęściej nieodpłatnie.

Dzięki wsparciu darczyńców i wielu osób dobrej woli w placówkach Stowarzyszenia STERNK dzieci korzystać mogą z edukacji na wysokim poziomie, realizowanej w duchu patriotyzmu i poszanowania wartości.

Zachęcamy Państwa do przekazania 1% podatku na rzecz dzieci i młodzieży, uczestniczących w tym bardzo wartościowym projekcje edukacyjno-wychowawczym.  Zachęcamy szczególnie tych z Państwa, którzy wcześniej nie przekazywali 1% swojego podatku na żaden cel. Poświęcając krótką chwilę na wypełnienie w zeznaniu jednej rubryki więcej, nie tracąc nic, możemy dać wielu dzieciom szansę wszechstronnego rozwoju.

Działająca przy Stowarzyszeniu spółka Rodzice dla Szkoły posiada status Organizacji Pożytku Publicznego i można na nią przekazywać 1 procent  swojego podatku.

Aby przeznaczyć swój 1 % podatku na rzecz naszych szkół i przedszkoli wystarczy wpisać w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego:

Nazwa OPP: Rodzice dla Szkoły Sp. z o.o

Numer KRS: 0000200294