FILARY: Warsztaty dla rodziców dziewcząt w wieku 9-13 lat.

FILARY: Warsztaty dla rodziców dziewcząt w wieku 9-13 lat.


Serdecznie zapraszamy na warsztaty dla rodziców, które mają na celu przedstawienie Klubu Filary, jego misji wychowawczej i panujących w nim zasad. 

Warsztaty odbędą się 28 stycznia 2017 o godz. 17:00 i mają charakter otwarty. Zachęcamy do zapraszania znajomych, którzy mogą być zainteresowani tą tematyką.