12 grudnia 2016 zmarł biskup Javier Echevarria, prałat Opus Dei

12 grudnia 2016 zmarł biskup Javier Echevarria, prałat Opus Dei, przyjaciel szkół Sternika.
Urodził się 14 czerwca 1932 w Madrycie. Skończył prawo na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1955 roku. Ściśle wsp
ółpracował ze św. Josemaríą Escrivą, którego był sekretarzem od 1953 aż do jego śmierci w 1975 roku. W 1994 roku, po śmierci bł. Álvaro, został wybrany prałatem Opus Dei, a 6 stycznia 1995 roku otrzymał z rąk św. Jana Pawła II święcenia biskupie. W czasie swej posługi biskupiej odbył setki podróży apostolskich do krajów całego świata, prowadząc katechezy dla tysięcy ludzi. W Polsce był 9 razy, ostatnio w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Był wiernym i oddanym współpracownikiem kolejnych papieży. Po Jego śmierci Papież Franciszek napisał do wiernych Prałatury Opus Dei: łączę się w Waszym dziękczynieniu Bogu za jego ojcowskie i wielkoduszne świadectwo życia kapłańskiego i biskupiego, za przykładem św. Josemaríi Escrivy i błogosławionego Álvaro del Portillo, których zastąpił na czele tej całej rodziny, oddał swoje życie w ciągłej służbie miłości do Kościoła i dusz.
Kiedy powstawały nasze szkoły, biskup Javier wspierał to przedsięwzięcie zachętą i modlitwą. W czasie wizyty w Polsce w 2005 roku wmurował kamień węgielny pod budynek Przedszkola, a później interesował się rozwojem naszych szkół, naszymi sukcesami i troskami. Wielu rodziców miało okazję Go poznać.

14 grudnia w Strumieniach odbyła się Msza roratnia odprawiona za Jego duszę.

17 grudnia (sobota) o godz. 15.00 w Kościele wizytek (ul. Krakowskie Przedmieście 34) zostanie odprawiona Msza św. żałobna w intencji śp. Prałata Javiera Echevarii.
  
Więcej informacji o biskupie Javierze [KLIK]