Aktualności

Konferencja społeczno-kulturalna "UMYSŁ SFORMATOWANY. Jak zachować tożsamość w świecie rozmytych granic?"

W dniu 24 listopada 2012 r. w Szkole dla dziewcząt „Strumienie” w Józefowie odbyła się konferencja społeczno-kulturalna pt. „UMYSŁ SFORMATOWANY. Jak zachować tożsamość w świecie rozmytych granic?”. Naszą wspólną – rodziców i szkoły - misją jest wychowanie powierzonych nam dzieci na ludzi o wyraźnym poczuciu tożsamości. Ludzi wolnych i zdolnych do życia wyznawanymi przez siebie wartościami, nawet pośród najbardziej niesprzyjających okoliczności zewnętrznych. Jednakże proces wychowania nie odbywa się w próżni. Na jego przebieg wpływa wiele zjawisk z obszaru szeroko rozumianej kultury, obyczajowości, polityki i życia społecznego. Warto być świadomym tych zjawisk po to właśnie, aby nie dać się „sformatować”, lecz umieć zachować tożsamość zbudowaną na jasnym systemie wartości i obiektywnej prawdzie o człowieku.
Stąd właśnie narodził się pomysł zorganizowania w naszej szkole konferencji poświęconej temu tematowi.

W części wykładowej p. Barbara Strycharczyk – wieloletnia nauczycielka łaciny i WOK-u, doradca metodyczny „Strumieni” starała się przybliżyć pojęcie „depozytu kulturowego” jako klucza do zrozumienia naszej tożsamości narodowej i kulturowej, a ks. dr Michał Kwitliński, absolwent Uniwersytetu Św. Krzyża w Rzymie mówił o tych zjawiskach z otaczającej nas rzeczywistości, które korzenie te podcinają.

W panelu ekspertów zaproszeni goście naświetlili poruszane zagadnienia z różnych perspektyw. Dr hab. Agnieszka Nogal mówiła o postmodernizmie w kontekście poprawności politycznej; dr Tomasz Terlikowski – o wpływie formy mediów na nasz sposób myślenia; dr Paweł Skibiński – o znaczeniu świadomości historycznej  we współczesnym świecie, a Paweł Woliński nakreślił obraz współczesnej rodziny oraz wpływ,  jaki wywierają na nią zjawiska stanowiące przedmiot naszych rozważań.

Patronat  honorowy nad konferencją objął Jego Ekscelencja, Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej, abp Henryk Hoser, który przy tej okazji odwiedził naszą szkołę. Patronami medialnymi zostali – Radio Warszawa , Tygodniki „Idziemy” i „Gość Niedzielny”, a partnerem merytorycznym  - Akademia Familijna.

Ku naszej ogromnej radości, Konferencja „UMYSŁ SFORMATOWANY” spotkała się z dużym zainteresowaniem odbiorców. Przybyło na nią ok. 450 osób – zarówno rodziców z naszej szkoły, jak i gości zaproszonych z zewnątrz. Publiczność w skupieniu słuchała wystąpień, a momentami żywo reagowała na słowa prelegentów.