Wychowanie osoby

Model  edukacyjny STERNIK-a opiera się na wychowaniu całościowym, które obejmuje wszystkie aspekty osobowości uczennicy/ucznia.  Uwzględnienie całej osoby w procesie wychowawczym nazywane jest także personalizacją edukacji lub edukacją spersonalizowaną (od łacińskiego słowa persona czyli osoba).

Najkrócej rzecz ujmując, w wychowaniu całościowym chodzi o zwrócenie szczególnej uwagi na pięć obszarów:

  1. rozum – dążenie do prawdy;
  2. wola – dążenie do dobra;
  3. emocje – radość z czynienia dobra;
  4. ciało – narzędzie czynienia dobra;
  5. duch – otwarcie na transcendencję, nawiązanie osobistej relacji z Bogiem i z innymi.