Placówki partnerskie

Partnerzy STERNIK-a to samodzielne organizacje, które Stowarzyszenie STERNIK wsparło w trakcie uruchamiania ich działalności. Partnerzy obecnie pracują według modelu wychowawczo-edukacyjnego opartego na zasadach realizowanych w placówkach prowadzonych przez STERNIK-a. Uzyskanie tytułu „Partnera Stowarzyszenia STERNIK” warunkuje wykonywany przez przedstawicieli Stowarzyszenia STERNIK audyt metod pracy i stopnia realizacji modelu.

Status Partnera STERNIK-a posiadają obecnie następujące organizacje:
 
Fundacja STERNIK – Warszawa Zachód
KRS:0000396442
ul. Staszica 1
05-800 Pruszków
Tel/Fax: 22 397 47 11 wew. 100
Email: fundacja.warszawa-zachod@azymut.edu.pl
Placówki prowadzone:
http://www.azymut.edu.pl/
http://www.promienie.edu.pl/

 

Fundacja STERNIK – Poznań
KRS: 0000392609
ul. Dąbrowskiego 29
60-840 Poznań
Tel: 616 672 043
Email: fundacja@sternikpoznan.pl
Placówki prowadzone w Poznaniu: 
Szkoła i Przedszkole "Horyzonty" - http://www.horyzonty.edu.pl
Szkoła "Skrzydła" - http://www.skrzydla.edu.pl


Fundacja STERNIK – Kraków
KRS: 0000425052
ul. Zygmuntowska 12 A
31-314 Kraków
Tel: 12 265 01 81
Email: fsk@krakow.sternik.edu.pl
Strona www: http://www.krakow.sternik.edu.pl