Edukacja zróżnicowana

 • Adres

  Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK

  • ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa
  • Siedziba biura: ul. 3 Maja 129, 05-420 Józefów
  • +48 22 515 11 60
  • +48 22 515 11 61
  • biuro@sternik.edu.pl
 • Sternik
 • DLA DZIEWCZĄT I DLA CHŁOPCÓW

  W kilku słowach dlaczego warto wybrać edukację zróżnicowaną na płeć.

  Ucząc się w szkole o edukacji zróżnicowanej uczennice i uczniowie:

  •  mają wyższe aspiracje i większą motywację,
  •  chętniej podejmują wyzwania i osiągają więcej,
  •  są bardziej zaangażowani w proces nauki,
  •  potrafią budować głębsze relacje z ludźmi,
  •  czują się komfortowo w swoim towarzystwie,
  •  łatwiej wyrażają swoje zdanie,
  •  czują duże wsparcie i zrozumienie wśród swoich nauczycieli przy realizacji przedsięwzięć.

  Równi, ale różni

  Szkoły STERNIKA są zróżnicowane ze względu na płeć. Oznacza to, że dziewczęta i chłopcy uczą się osobno. Taki podział ułatwia:

  •  uszanowanie naturalnych różnic, co sprzyja kształtowaniu szacunku dla drugiej płci;
  •  lepszą komunikację, a tym samym skuteczniejsze oddziaływanie wychowawcze;
  •  zachowanie jednakowych celów wychowawczo-dydaktycznych w szkołach dla dziewcząt i dla chłopców, przy zróżnicowaniu metod przekazywania wiedzy oraz metod wychowawczych;
  •  rozwijanie cech specyficznych dla danej płci i osiąganie dojrzałości kobiecej i męskiej przy mniejszym ryzyku ich zaburzenia, szczególnie w wieku dorastania; dzięki temu dziewczęta i chłopcy lepiej przygotowują się do relacji z płcią przeciwną w dorosłym życiu;
  •  przełamanie niesprawiedliwych stereotypów społecznych na temat zawodów właściwych dla kobiet i dla mężczyzn (np. znacznie więcej dziewcząt – absolwentek szkół zróżnicowanych wybiera kierunki ścisłe, chłopcy zaś – będący absolwentami takich szkół – chętniej wybierają kierunki humanistyczne).

  Wychowanie zróżnicowane w ostateczności służy równości płci i jako takie spełnia zadanie stawiane przez koedukację. Uczennica i uczeń wzrastają w świadomości własnej wartości wynikającej z tego, że jest się kobietą lub mężczyzną. Zapobiega to dyskryminacji ze względu na płeć i ostatecznie prowadzi do większego szacunku dla przedstawicieli drugiej z płci w myśl zasady, że ludzie są różni, ale równi.

  Szkoły dla dziewcząt i dla chłopców szanując wolność rodziców do wyboru towarzystwa, w którym ich dzieci spędzają czas wolny, szkoły celowo nie organizują wspólnych wydarzeń kulturalnych, , sportowych, artystycznych, towarzyskich i innych, natomiast usilnie zachęcają rodziców, aby wykazywali daleko posuniętą inicjatywę w organizowaniu czasu wolnego dla

  swoich dzieci. Jest to jeden z widocznych przejawów zaangażowania wychowawczego rodziców, którzy uczestniczą w tym przedsięwzięciu edukacyjnym.

  NASZE PLACÓWKI

  NASZE PLACÓWKI
  Strumienie