Edukacja zróżnicowana

DLA DZIEWCZĄT I DLA CHŁOPCÓW

W kilku słowach dlaczego warto wybrać edukację zróżnicowaną na płeć.

Ucząc się w szkole o edukacji zróżnicowanej uczennice i uczniowie:

 •  mają wyższe aspiracje i większą motywację,
 •  chętniej podejmują wyzwania i osiągają więcej,
 •  są bardziej zaangażowani w proces nauki,
 •  potrafią budować głębsze relacje z ludźmi,
 •  czują się komfortowo w swoim towarzystwie,
 •  łatwiej wyrażają swoje zdanie,
 •  czują duże wsparcie i zrozumienie wśród swoich nauczycieli przy realizacji przedsięwzięć.

Równi, ale różni

Szkoły STERNIKA są zróżnicowane ze względu na płeć. Oznacza to, że dziewczęta i chłopcy uczą się osobno. Taki podział ułatwia:

 •  uszanowanie naturalnych różnic, co sprzyja kształtowaniu szacunku dla drugiej płci;
 •  lepszą komunikację, a tym samym skuteczniejsze oddziaływanie wychowawcze;
 •  zachowanie jednakowych celów wychowawczo-dydaktycznych w szkołach dla dziewcząt i dla chłopców, przy zróżnicowaniu metod przekazywania wiedzy oraz metod wychowawczych;
 •  rozwijanie cech specyficznych dla danej płci i osiąganie dojrzałości kobiecej i męskiej przy mniejszym ryzyku ich zaburzenia, szczególnie w wieku dorastania; dzięki temu dziewczęta i chłopcy lepiej przygotowują się do relacji z płcią przeciwną w dorosłym życiu;
 •  przełamanie niesprawiedliwych stereotypów społecznych na temat zawodów właściwych dla kobiet i dla mężczyzn (np. znacznie więcej dziewcząt – absolwentek szkół zróżnicowanych wybiera kierunki ścisłe, chłopcy zaś – będący absolwentami takich szkół – chętniej wybierają kierunki humanistyczne).

Wychowanie zróżnicowane w ostateczności służy równości płci i jako takie spełnia zadanie stawiane przez koedukację. Uczennica i uczeń wzrastają w świadomości własnej wartości wynikającej z tego, że jest się kobietą lub mężczyzną. Zapobiega to dyskryminacji ze względu na płeć i ostatecznie prowadzi do większego szacunku dla przedstawicieli drugiej z płci w myśl zasady, że ludzie są różni, ale równi.

Szkoły dla dziewcząt i dla chłopców szanując wolność rodziców do wyboru towarzystwa, w którym ich dzieci spędzają czas wolny, szkoły celowo nie organizują wspólnych wydarzeń kulturalnych, , sportowych, artystycznych, towarzyskich i innych, natomiast usilnie zachęcają rodziców, aby wykazywali daleko posuniętą inicjatywę w organizowaniu czasu wolnego dla

swoich dzieci. Jest to jeden z widocznych przejawów zaangażowania wychowawczego rodziców, którzy uczestniczą w tym przedsięwzięciu edukacyjnym.