• Adres

  Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK

  • ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa
  • Siedziba biura: ul. 3 Maja 129, 05-420 Józefów
  • +48 22 515 11 60
  • +48 22 515 11 61
  • biuro@sternik.edu.pl
 • Sternik
 • Na czym konkretnie polega wizja dobrego wychowania realizowanego w placówkach Stowarzyszenia STERNIK?

  Rodzice zgadzają się co do tego, że podstawą wychowania jest rodzina. Wychowanie jest rodzajem budowania – bardzo trudnego i wymagającego, ponieważ dotyczy człowieka. Stosując pewną analogię można porównać je do budowania domu. Domy mogą wyglądać bardzo różnie, ale zawsze muszą mieć solidne fundamenty, które jakościowo nie będą się od siebie różniły. Podobnie jest z naszymi rodzinami. Są bardzo różnorodne, każda z nich jest jedyna w swoim rodzaju, ale każdej zależy, aby ten fundament był solidny.

  Jak w praktyce wygląda budowanie tego fundamentu?
  Rodzice uczestniczą na przykład w wykładach na tematy wychowawcze, po których mogą wymieniać się doświadczeniami. Spotkania te nie są co prawda obowiązkowe, ale odgrywają one istotną rolę w doskonaleniu się rodziców w ich roli pierwszych wychowawców. Są też organizowane krótkie wycieczki ojców z synami oraz inne spotkania.

  Co łączy ludzi tworzących Stowarzyszenie STERNIK?
  Stowarzyszenie tworzą rodzice i nauczyciele pragnący dobrze i kompetentnie wychowywać dzieci. Ten wspólny mianownik łączy ludzi pochodzących z bardzo różnych środowisk i grup zawodowych, mających różne zainteresowania.

  W jaki sposób rodziny w STERNIK-u kontaktują się ze sobą?
  Na co dzień ważną rolę łącznika między rodzinami spełniają Rodzice Odpowiedzialni za Klasę (ROK). Znają projekt, troszczą się o przepływ informacji między rodzicami, ułatwiają wzajemny kontakt, często to z ich inicjatywy dochodzi do spotkań rodziców. Rodziny lepiej się wtedy poznają, chętni podejmują też różne wspólne inicjatywy. Jedną z nich było zorganizowanie przez Stowarzyszenie Rodziców Szkoły ŻAGLE Orszaku Trzech Król – Jasełek Ulicznych. Z kolei w STRUMIENIACH rodzice wystawili serię sztuk teatralnych dla dzieci. Co roku odbywają się Święta Szkół w dużym stopniu przygotowywane siłami rodziców. To też ma duże znaczenie wychowawcze. Dzieciom łatwiej jest dobrze pracować w grupie, kiedy widzą, że ich rodzice też pracują razem.

  Czy Stowarzyszenie STERNIK osiąga zyski ze swojej działalności?
  Stowarzyszenie jest organizacją „non profit”, co oznacza, że nie prowadzi działalności gospodarczej i nie osiąga zysków. Głównymi przychodami Stowarzyszenia są dotacja oświatowa oraz wpływy z tytułu czesnego.

  Jak ustalane jest czesne i na co jest przeznaczone?
  Decyzję o wysokości czesnego w danym roku szkolnym podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały. W każdym miesiącu roku Stowarzyszenie ponosi stałe koszty, głównie koszty wynagrodzeń dla nauczycieli i utrzymania budynków szkolnych oraz na wydatki na bieżące funkcjonowanie szkół jak np. wynagrodzenia nauczycieli, koszty utrzymania i wyposażenia placówek w niezbędne meble, sprzęt komputerowy, materiały dydaktyczne itp.

  Czy w Projekcie uczestniczą też Rodziny, których nie stać na opłacanie czesnego w pełnej wysokości?
  Tak. Jednym z głównych założeń Projektu, od początku jego funkcjonowania, jest to, aby kryterium ekonomiczne nie było najważniejszym (lub co gorsza jedynym) kryterium przyjęcia rodziny do Projektu. Poniżej opisany sposób wsparcia rodzin jest – jak dotąd – najskuteczniejszym sposobem wcielenia w życie tej zasady.
  Rodziny, którym możliwości finansowe nie pozwalają na opłacanie czesnego w pełnej wysokości mają możliwość skorzystania z tzw. zniżek zwyczajnych, a w szczególnych przypadkach również ze zniżek nadzwyczajnych. Szczegóły na stronach placówek edukacyjnych.

  Czy istnieje możliwość wspierania edukacji dzieci i młodzieży w placówkach Stowarzyszenia?
  W tym właśnie celu utworzono fundusz edukacyjny, w ramach którego gromadzone są potrzebne środki. Środki te pochodzą od osób, które zdecydowały się wspierać innych. Są to głównie rodziny uczestniczące w Projekcie oraz pozostali darczyńcy. Każdy może włączyć się do pracy na rzecz wsparcia tej inicjatywy – bądź poprzez szukanie sponsorów, bądź też poprzez osobisty wkład.

  NASZE PLACÓWKI

  NASZE PLACÓWKI
  Strumienie