Nagrody 2017

 • Adres

  Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK

  • ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa
  • Siedziba biura: ul. 3 Maja 129, 05-420 Józefów
  • +48 22 515 11 60
  • +48 22 515 11 61
  • biuro@sternik.edu.pl
 • Sternik
 • Podsumowanie ROZDANIA NAGRÓD STERNIKA ROKU 2017

  Podczas Dobroczynnego Balu STERNIKA po raz pierwszy w naszej historii przyznano nagrody STERNIK ROKU 2017.

  STERNIK ROKU to nagroda przyznawana za wyznaczanie trendów oraz godne naśladowania działania związane z wychowaniem i edukacją młodzieży.

  BAL 2017- film – [KLIK]

  RadioWarszawa – relacja

  Biznes.newseria-relacja

  Nagrody przyznane zostały w następujących  kategoriach:

  STERNIK EDUKACJI – za działania związane bezpośrednio z edukacją szkolną. Nagrodę otrzymała firma Microsoft.

  Firma szczyci się tym, że inspiruje uczniów do tworzenia świata jutra. Stale opracowuje  nowoczesne narzędzia do pracy klasowej opartej na współpracy, wyposaża uczniów w doświadczenia, które pobudzają kreatywność. Wychodzi naprzeciw potrzebom młodego pokolenia, tworząc aplikacje sprzyjające nauce i współpracy, szkoli nauczycieli i tworzy globalną społeczność liczącą ponad 100 000 edukatorów, którzy już dziś wykorzystują technologię, by przygotować swoich uczniów na wyzwania dnia jutrzejszego.

  STERNIK WYCHOWANIA – kategoria obejmująca wszystkie inicjatywy wychowawcze, nie stricte szkolne. Nagrodę otrzymała inicjatywa Tato.Net.

  Program Inicjatywa Tato.Net został uruchomiony w 2004 roku w ramach Fundacji Cyryla i Metodego. Tato.Net to dziś wiodąca w Europie inicjatywa inspirująca mężczyzn do przeżywania ojcostwa jako pasji oraz najważniejszej kariery życia. Misją Tato.Net jest pomaganie w kształtowaniu postawy świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa.

  Tato.Net realizuje również projekty dla całych rodzin, budując rodziny silne obecnością ojca. Stanowi sieć współpracy organizacji oraz instytucji społecznych, którym przyświeca promowanie kultury odpowiedzialnego ojcostwa.

  STERNIK ROZWOJU – to „mecenas” dobrych inicjatyw. Nagroda dla osoby lub organizacji za wsparcie finansowe projektów wychowawczych. Nagrodę otrzymała firma SuperDrob.

  SuperDrob sponsoruje młodych wolontariuszy, którzy w nagrodę za niesioną pomoc pływają żaglowcem „POGORIA” po Europie.  Inwestuje w lokalne działania edukacyjne prowadzone w innowacyjny sposób  w ramach programu LEADER 100. Wspiera Stowarzyszenie Akademia Familijna.

  SuperDrob promuje także odkrywanie sportowych talentów. Wzięła pod swoje skrzydła chłopięce drużyny piłkarskie: LKS Mazur Karczew, OKS Otwock, PKS Radość oraz UKS Żagle. Organizuje turnieje piłkarskie dla drużyn juniorskich połączone z zabawą dla całych rodzin. W sklepach firmowych honorowana jest Karta Dużej Rodziny.

  GRAND STERNIK – to nagroda specjalna – za całokształt dokonań lub działania mające wpływ na szeroki kontekst rozwoju młodzieży i kształtowania przyszłych pokoleń Polaków. Nagrodę w roku rok 2017 otrzymało Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA”. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego powstało w 1982 roku, ale nawiązuje do tradycji skautowej i harcerskiej liczącej sobie już ponad 100 lat. Dostarcza młodym ludziom możliwości osobistego rozwoju w pięciu dziedzinach: zdrowia i sprawności fizycznej, zmysłu praktycznego, kształcenia charakteru, zmysłu służby oraz życia religijnego. „Zawisza” kształtuje silny charakter u młodzieży i uczy miłości do Ojczyzny.

  Nagrody przyznawane są przez Kapitułę, w skład której wchodzą eksperci i praktycy zajmujący się wychowaniem dzieci i młodzież.

   

  Główną ideą Balu STERNIKA 2018 była zbiórka funduszy, na rzecz dzieci z rodzin nie będących w stanie płacić pełnych opłat za naukę lub inne zajęcia, w tym sportowe, odbywające się w ciągu roku.

  Co roku współfinansujemy czesne, a często również wyżywienie i dodatkowe opłaty, związane z edukacją dzieci w placówkach Stowarzyszenia STERNIK.

  Dzięki temu wsparciu z edukacji na wysokim poziomie korzysta 400 dzieci z rodzin wielodzietnych i o niskim statusie materialnym.

  Uczniowskie Kluby Sportowe działające przy szkołach STRUMIENIE I ŻAGLE Stowarzyszenia STERNIK. skupiają dzieci i młodzież na wszystkich etapach nauki od przedszkola do liceum. Kluby Sportowe to :

  • 35 sekcji sportowych
  • 46 pracowników
  • 920 dzieci
  • 3 420 godzin treningów w ciągu roku
  • niezliczona ilość potu, radości po zwycięstwie i smutku po porażce, które kształtują charakter młodych Polaków.

  Bardzo serdecznie dziękujemy za wspieranie naszej inicjatywy!!!

  Dzięki wszystkim tym, którzy działają na rzecz NASZYCH PLACÓWEK I KLUBÓW wciąż się rozwijamy i z zaangażowaniem podchodzimy do realizacji naszej misji kształtowania charakteru młodego pokolenia.

   

  NASZE PLACÓWKI

  NASZE PLACÓWKI
  Strumienie