Nagrody 2018

 • Adres

  Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK

  • ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa
  • Siedziba biura: ul. 3 Maja 129, 05-420 Józefów
  • +48 22 515 11 60
  • +48 22 515 11 61
  • biuro@sternik.edu.pl
 • Sternik
 • Nagrody STERNIKA ROKU 2018 rozdane !!!

  Podczas Dobroczynnego Balu STERNIKA już po raz drugi w naszej historii przyznano nagrody STERNIKA ROKU.

  STERNIK ROKU to nagroda przyznawana za wyznaczanie trendów oraz godne naśladowania działania związane z wychowaniem i edukacją młodzieży.

  Stowarzyszenie chce w ten sposób promować działania wspierające edukację i wychowanie młodego pokolenia wierząc, że ich wysoki poziom stanowi o przyszłości Polski.

  Bal Sternika został zorganizowany 2-go  marca 2019 roku, w hotelu Marriott. Przyznając nagrody Stowarzyszenie chce wyróżniać firmy, instytucje, stowarzyszenia, fundacje bądź osoby, które wykazują zaangażowanie, wyznaczają pozytywne trendy i podejmują godne naśladowania działania związane z wychowaniem i edukacją młodzieży.

   

  Nagrody STERNIKA ROKU 2018 zostały przyznane w czterech kategoriach:

  • STERNIK Edukacji,
  • STERNIK Wychowania,
  • STERNIK Rozwoju,
  • Grand Sternik.

   

  W kategorii STERNIK EDUKACJI, za działania na rzecz edukacji szkolnej, nagrodę otrzymał Instytut Pamięci Narodowej.

  Instytut poprzez swoją działalność edukacyjną w nowoczesny sposób popularyzuje historię Polski, przyczyniając się do umacniania tożsamości narodowej i patriotyzmu.

   

   

  Za działania wychowawcze nagrodą STERNIK WYCHOWANIA wyróżniony został Program Archipelag Skarbów realizowany przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej.

  Jest to program profilaktyki zintegrowanej wspierający młodzież w wieku 14-16 lat na drodze ku trwałej miłości, szczęśliwej rodzinie i realizacji marzeń.

   

   

  Laureatem w kategorii STERNIK ROZWOJU, przyznawanej „mecenasom” dobrych inicjatyw, została firma TDJ Sp. z o.o.

  Rodzinna firma TDJ z siedzibą w Katowicach prowadzi Fundację, której misją jest wspieranie dzieci, młodzieży i rodzin w rozwijaniu kompetencji i odkrywaniu pasji, aby mogli świadomie i odpowiedzialnie budować swoją przyszłość, służąc innym.

   

   

  Nagrodę specjalną, GRAND STERNIK, za całokształt dokonań, a w szczególności działania mające na celu wspieranie rozwoju rodziny otrzymała Akademia Familijna.

  Akademia poprzez organizowane kursy pomaga rodzinom na terenie całej Polski w wychowywaniu dzieci oraz umacnianiu więzi między małżonkami.

   

   

  Oprócz promowania dobrych wzorców w edukacji i wychowaniu ideą Balu była również zbiórka funduszy na rzecz dzieci z rodzin, które nie są w stanie płacić pełnych opłat za naukę lub zajęcia dodatkowe.

  W placówkach Stowarzyszenie 260 dzieci korzysta ze zniżek nadzwyczajnych.

  Uczniowskie Kluby Sportowe działające przy szkołach STRUMIENIE I ŻAGLE Stowarzyszenia STERNIK skupiają dzieci i młodzież na wszystkich etapach nauki od przedszkola do liceum.

  Kluby Sportowe to :

  • 35 sekcji sportowych
  • 46 pracowników
  • 920 dzieci
  • 3 420 godzin treningów w ciągu roku
  • niezliczona ilość potu, radości po zwycięstwie i smutku po porażce, które kształtują charakter młodych Polaków.

   

  Bardzo serdecznie dziękujemy za wspieranie naszej inicjatywy!!!

  Dzięki wszystkim tym, którzy działają na rzecz NASZYCH PLACÓWEK I KLUBÓW wciąż się rozwijamy i z zaangażowaniem podchodzimy do realizacji naszej misji kształtowania charakteru młodego pokolenia.

  NASZE PLACÓWKI

  NASZE PLACÓWKI
  Strumienie