Nagrody STERNIK ROKU

ROZDANIE NAGRÓD STERNIKA ROKU 2018 !!!

Przed nami kolejny Dobroczynny Bal STERNIKA podczas, którego zostaną wręczone Nagrody STERNIKA ROKU 2018.

Wydarzenie odbędzie się 2 marca 2019 o godz. 20.00 w Hotelu Marriott, który zgodził się zostać mecenatem Balu.

 

BILETY 

Bilety będzie można rezerwować poprzez formularz na dedykowanej stronie internetowej Balu. www.balsternika.edu.pl

Formularz rezerwacji będzie aktywny w terminie od piątku 18 stycznia 2019 roku od godz. 17.00.

Proponujemy możliwość rezerwacji następujących biletów:

  • BILET DLA PARY – 450,00 ZŁ
  • STOLIK DLA SZEŚCIU PAR – 2 700,00 ZŁ (osoba rezerwująca odpowiada za kompletowanie listy gości przy stoliku oraz opłatę)
  • BILET DLA PARY ABSOLWENTÓW – 225,00 ZŁ

Liczba biletów w każdej kategorii jest ograniczona. 

Regulamin rezerwacji biletów – BAL STERNIKA 

 

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami wspierania naszego BALU

Wsparcie rzeczowe lub finansowe organizacji BALU

 

Podsumowanie ROZDANIA NAGRÓD STERNIKA ROKU 2017

Podczas Dobroczynnego Balu STERNIKA po raz pierwszy w naszej historii przyznano nagrody STERNIK ROKU 2017.

STERNIK ROKU to nagroda przyznawana za wyznaczanie trendów oraz godne naśladowania działania związane z wychowaniem i edukacją młodzieży.

Fotorelacja z rozdania nagród STERNIK ROKU 2017 – [KILK]

BAL 2017- film – [KLIK]

RadioWarszawa – relacja

Biznes.newseria-relacja

Nagrody przyznane zostały w następujących  kategoriach:

STERNIK EDUKACJI – za działania związane bezpośrednio z edukacją szkolną. Nagrodę otrzymała firma Microsoft.

Firma szczyci się tym, że inspiruje uczniów do tworzenia świata jutra. Stale opracowuje  nowoczesne narzędzia do pracy klasowej opartej na współpracy, wyposaża uczniów w doświadczenia, które pobudzają kreatywność. Wychodzi naprzeciw potrzebom młodego pokolenia, tworząc aplikacje sprzyjające nauce i współpracy, szkoli nauczycieli i tworzy globalną społeczność liczącą ponad 100 000 edukatorów, którzy już dziś wykorzystują technologię, by przygotować swoich uczniów na wyzwania dnia jutrzejszego.

STERNIK WYCHOWANIA – kategoria obejmująca wszystkie inicjatywy wychowawcze, nie stricte szkolne. Nagrodę otrzymała inicjatywa Tato.Net.

Program Inicjatywa Tato.Net został uruchomiony w 2004 roku w ramach Fundacji Cyryla i Metodego. Tato.Net to dziś wiodąca w Europie inicjatywa inspirująca mężczyzn do przeżywania ojcostwa jako pasji oraz najważniejszej kariery życia. Misją Tato.Net jest pomaganie w kształtowaniu postawy świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa.

Tato.Net realizuje również projekty dla całych rodzin, budując rodziny silne obecnością ojca. Stanowi sieć współpracy organizacji oraz instytucji społecznych, którym przyświeca promowanie kultury odpowiedzialnego ojcostwa.

 

STERNIK ROZWOJU – to „mecenas” dobrych inicjatyw. Nagroda dla osoby lub organizacji za wsparcie finansowe projektów wychowawczych. Nagrodę otrzymała firma SuperDrob.

SuperDrob sponsoruje młodych wolontariuszy, którzy w nagrodę za niesioną pomoc pływają żaglowcem „POGORIA” po Europie.  Inwestuje w lokalne działania edukacyjne prowadzone w innowacyjny sposób  w ramach programu LEADER 100. Wspiera Stowarzyszenie Akademia Familijna.

SuperDrob promuje także odkrywanie sportowych talentów. Wzięła pod swoje skrzydła chłopięce drużyny piłkarskie: LKS Mazur Karczew, OKS Otwock, PKS Radość oraz UKS Żagle. Organizuje turnieje piłkarskie dla drużyn juniorskich połączone z zabawą dla całych rodzin. W sklepach firmowych honorowana jest Karta Dużej Rodziny.

 

GRAND STERNIK – to nagroda specjalna – za całokształt dokonań lub działania mające wpływ na szeroki kontekst rozwoju młodzieży i kształtowania przyszłych pokoleń Polaków. Nagrodę w roku rok 2017 otrzymało Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA”. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego powstało w 1982 roku, ale nawiązuje do tradycji skautowej i harcerskiej liczącej sobie już ponad 100 lat. Dostarcza młodym ludziom możliwości osobistego rozwoju w pięciu dziedzinach: zdrowia i sprawności fizycznej, zmysłu praktycznego, kształcenia charakteru, zmysłu służby oraz życia religijnego. „Zawisza” kształtuje silny charakter u młodzieży i uczy miłości do Ojczyzny.

Nagrody przyznawane są przez Kapitułę, w skład której wchodzą eksperci i praktycy zajmujący się wychowaniem dzieci i młodzież.

Główną ideą Balu STERNIKA 2018 była zbiórka funduszy, na rzecz dzieci z rodzin nie będących w stanie płacić pełnych opłat za naukę lub inne zajęcia, w tym sportowe, odbywające się w ciągu roku.

Co roku współfinansujemy czesne, a często również wyżywienie i dodatkowe opłaty, związane z edukacją dzieci w placówkach Stowarzyszenia STERNIK. Dzięki temu wsparciu z edukacji na wysokim poziomie korzysta 400 dzieci z rodzin wielodzietnych i o niskim statusie materialnym.

Uczniowskie Kluby Sportowe działające przy szkołach STRUMIENIE I ŻAGLE Stowarzyszenia STERNIK. skupiają dzieci i młodzież na wszystkich etapach nauki od przedszkola do liceum. Kluby Sportowe to :

  • 35 sekcji sportowych
  • 46 pracowników
  • 920 dzieci
  • 3 420 godzin treningów w ciągu roku
  • niezliczona ilość potu, radości po zwycięstwie i smutku po porażce, które kształtują charakter młodych Polaków.

Dzięki hojności sponsorów i uczestników balu zebraliśmy kwotę 65 528,00zł. To dla nas bardzo duże wsparcie. Kwota 35 528,00zł zastanie przeznaczona na współfinansowanie czesnego oraz wyżywienia dzieci z rodzin wielodzietnych w placówkach Stowarzyszenia STERNIK. Klub UKS Żagle oraz Stowarzyszenie 3M prowadzące zajęcia dodatkowe przy placówkach Stowarzyszenia otrzymają po 15 000,00zł. Kwoty te zostaną przeznaczone na współfinansowanie opłat za zajęcia dodatkowe dla rodzin wielodzietnych i potrzebujących takiego wsparcia. Bardzo serdecznie dziękujemy!!!

Dzięki wszystkim tym, którzy działają na rzecz NASZYCH PLACÓWEK I KLUBÓW wciąż się rozwijamy i z zaangażowaniem podchodzimy do realizacji naszej misji kształtowania charakteru młodego pokolenia.