Nagrody STERNIK ROKU

NAGRODA STERNIKA ROKU

 

Sternik Roku to nagroda przyznawana za wyznaczanie trendów i godne naśladowania działania związane z wychowaniem i edukacją młodzieży.

 

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:

STERNIK EDUKACJI – za działania związane bezpośrednio z edukacją szkolną.

STERNIK WYCHOWANIA – kategoria obejmująca wszystkie inicjatywy wychowawcze, nie stricte szkolne.

STERNIK ROZWOJU – to „mecenas” dobrych inicjatyw. Nagroda dla osoby lub organizacji za wsparcie finansowe projektów wychowawczych.

Oraz nagroda specjalna:

GRAND STERNIK – za całokształt dokonań lub działania mające wpływ na szeroki kontekst rozwoju młodzieży i kształtowania przyszłych pokoleń Polaków.

Nagrody przyznawane są przez Kapitułę, w skład której wchodzą eksperci i praktycy zajmujący się wychowaniem dzieci i młodzieży.

 

Informacje o przyznanych nagrodach w latach 2017 – 2019:

Nagroda STERNIKA ROKU 2017

Nagroda STERNIKA ROKU 2018

Nagroda STERNIK ROKU 2019