Zgłoś kandydata

DANE ZGŁASZAJĄCEGO

KATEGORIE NAGRODY STERNIKA ROKU

Zgłoszania kandydatów do Nagrody STERNIKA ROKU 2019 będą przyjmowane w terminie do 10 grudnia 2019 r.