Nasze placówki

Motto szkoły STRUMIENIE <br/>„Sapientiam quaere”<br/>„Poszukuj mądrości”
Motto szkoły STRUMIENIE
„Sapientiam quaere”
„Poszukuj mądrości”
STRUMIENIE to szkoła, w której każda uczennica ma szansę osiągnąć maksimum swoich możliwości. Dziewczęta kształtowane są tu w taki sposób, aby w przyszłości potrafiły odpowiedzialnie zmieniać świat.
Adres ul. 3 Maja 129 05-420 Józefów +48 22 398 08 10 szkola.strumienie@sternik.edu.pl www.strumienie.sternik.edu.pl
Motto szkoły ŻAGLE<br/>„Duc in altum”<br/>„Wypłyń na głębię”
Motto szkoły ŻAGLE
„Duc in altum”
„Wypłyń na głębię”
ŻAGLE to szkoła, która formuje u chłopców dobre nawyki i cnoty, budzi pragnienie służenia Bogu i ludziom oraz uczy odważnego podejmowania wyzwań życia codziennego.
Adres Szkoła Podstawowa (klasy 0-3) ul. Lokalna 51 04-903 Warszawa FalenicaSzkoła Podstawowa (klasy 4-8) i Liceum Ogólnokształcące ul. Pożaryskiego 28 04-703 Warszawa Międzylesie +48 22 815 90 31 szkola.zagle@sternik.edu.pl www.zagle.sternik.edu.pl
Klub Malucha i Żłobek STRUMYK
Klub Malucha i Żłobek STRUMYK
Wiemy jak ważne w życiu dziecka są pierwsze lata jego życia. Jest to szczególny czas, w którym uczy się setek nowych umiejętności, nawiązuje pierwsze relacje z rówieśnikami, kształtują się jego emocje i rozwijają zdolności do uczenia się.
Adres ul. 3 Maja 129 05-420 Józefów +48 22 398 08 09 klub.strumyk@sternik.edu.pl www.klubstrumyk.sternik.edu.pl

Model edukacyjny placówek STERNIKA

Logo Sternik
 

Podstawą kształcenia i wychowania w placówkach Stowarzyszenia STERNIK jest edukacja spersonalizowana. Takie podejście zakłada, że każdy uczeń jest wyjątkową i niepowtarzalną osobą. Edukacja spersonalizowana pomaga uczniom osiągnąć pełny rozwój ich możliwości i zdolności oraz dojrzałość i wiedzę konieczną do podejmowania wolnych i odpowiedzialnych decyzji. Rozwój ucznia obejmuje zarówno przyswajanie wiedzy, jak i doskonalenie umiejętności i kształtowanie cnót, czyli dobrych dyspozycji charakteru. Taka edukacja przygotowuje ucznia do życia zgodnego z własną godnością, odnajdowania radości z dobrze wykonywanej pracy, przyjaźni z innymi oraz do solidarnego i skutecznego działania na rzecz rozwoju społeczności.

Fundacja Edukacyjna STERNIK

Logo strefa darczyńcy

Kontakt

NASZE PLACÓWKI

NASZE PLACÓWKI
Strumienie