Nasze placówki

Motto szkoły STRUMIENIE <br>„Sapientiam quaere”<br>„Poszukuj mądrości”
Motto szkoły STRUMIENIE
„Sapientiam quaere”
„Poszukuj mądrości”

STRUMIENIE to szkoła, w której każda uczennica ma szansę osiągnąć maksimum swoich możliwości. Dziewczęta kształtowane są tu w taki sposób, aby w przyszłości potrafiły odpowiedzialnie zmieniać świat.

Adres
ul. 3 Maja 129
05-420 Józefów
+48 22 398 08 10
szkola.strumienie@sternik.edu.pl www.strumienie.sternik.edu.pl
Motto szkoły ŻAGLE<br>„Duc in altum”<br>„Wypłyń na głębię”
Motto szkoły ŻAGLE
„Duc in altum”
„Wypłyń na głębię”

ŻAGLE to szkoła, która formuje u chłopców dobre nawyki i cnoty, budzi pragnienie służenia Bogu i ludziom oraz uczy odważnego podejmowania wyzwań życia codziennego.

Adres
Szkoła Podstawowa (klasy 0-3)
ul. Lokalna 51
04-903 Warszawa Falenica

Szkoła Podstawowa (klasy 4-8) i Liceum Ogólnokształcące
ul. Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa Międzylesie
+48 22 815 90 31
szkola.zagle@sternik.edu.pl
www.zagle.sternik.edu.pl
Klub Malucha i Żłobek STRUMYK
Klub Malucha i Żłobek STRUMYK

Wiemy jak ważne w życiu dziecka są pierwsze lata jego życia. Jest to szczególny czas, w którym uczy się setek nowych umiejętności, nawiązuje pierwsze relacje z rówieśnikami, kształtują się jego emocje i rozwijają zdolności do uczenia się.

Adres
ul. 3 Maja 129
05-420 Józefów
+48 22 398 08 09
klub.strumyk@sternik.edu.pl
www.klubstrumyk.sternik.edu.pl

Model edukacyjny placówek STERNIKA

Logo Sternik
 

Podstawą kształcenia i wychowania w placówkach Stowarzyszenia STERNIK jest edukacja spersonalizowana. Takie podejście zakłada, że każdy uczeń jest wyjątkową i niepowtarzalną osobą. Edukacja spersonalizowana pomaga uczniom osiągnąć pełny rozwój ich możliwości i zdolności oraz dojrzałość i wiedzę konieczną do podejmowania wolnych i odpowiedzialnych decyzji. Rozwój ucznia obejmuje zarówno przyswajanie wiedzy, jak i doskonalenie umiejętności i kształtowanie cnót, czyli dobrych dyspozycji charakteru. Taka edukacja przygotowuje ucznia do życia zgodnego z własną godnością, odnajdowania radości z dobrze wykonywanej pracy, przyjaźni z innymi oraz do solidarnego i skutecznego działania na rzecz rozwoju społeczności.

Fundacja Edukacyjna STERNIK

Logo strefa darczyńcy