Droga do dorosłości

Wychowanie z wizją

Rodzice jako pierwsi wychowawcy dzieci spełniają niezastąpioną rolę w kształtowaniu dzieci i przygotowaniu ich do dorosłego życia. Każde ich oddziaływanie na dziecko w decydujący sposób wpływa nie tylko na jego funkcjonowanie w danym momencie rozwoju, ale także, a może przede wszystkim na przyszłość dziecka. Proces wychowawczy jest procesem długotrwałym i ma miejsce aż do opuszczenia przez dziecko domu rodzinnego. Skutki procesu wychowawczego również nie kończą się na wieku dziecięcym, ale są dalekosiężne – i prowadzą aż do dorosłości. Obecne doświadczenie pedagogów wskazuje, że rodzice rzadko myślą o wychowaniu jako o procesie, a już niezwykle rzadko o wychowaniu jako o procesie wieloletnim z perspektywą przygotowania dziecka do dorosłego życia we wszystkich obszarach rozwoju: intelektualnym, wolitywnym, emocjonalnym, fizycznym i duchowym. Brakuje również refleksji nad wpływem własnej postawy na kształtowanie się osobowości dziecka oraz przygotowania go do tego, by zmierzyć się z realnymi wyzwaniami, które niewątpliwie pojawią się w procesie wychowania. Taka postawa rodziców skutkuje poważnymi konsekwencjami. Rodzice często nie są w stanie stawić czoła napotykanym trudnościom, zniechęcają się, wycofują się ze swojej roli pierwszych wychowawców (abdykacja wychowawcza). W rezultacie ich dzieci wchodzą do życia zawodowego i społecznego jako ludzie niedojrzali, nieprzygotowani do stojących przed nimi zadań, niezdolni do wniesienia twórczego wkładu na poziomie własnej rodziny, społeczności lokalnej i narodowej.

Projekt „Droga do dorosłości. Wychowanie z wizją” daje rodzicom możliwość przygotowania się do tych wyzwań w oparciu o rozwój umiejętności nazywanej klasycznie długomyślnością. Pragnienie osiągnięcia natychmiastowych rezultatów wychowawczych zostaje w ten sposób zastąpione wychowaniem opartym na poznaniu dziecka i dobraniu odpowiednich środków do jego dojrzałości, poziomu rozwojowego i naturalnych predyspozycji.

Taka wizja – wypracowywana przez lata doświadczeń – pomaga w pokonaniu nieraz bardzo poważnych problemów wychowawczych, a w innych sytuacjach wzmacnia rozwój talentów i naturalnych predyspozycji dziecka połączony z dojrzałością ludzką i umiejętnością podejmowania wielorakich odpowiedzialności.

Projekt „Droga do Dorosłości” został dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2022

Kwota dofinansowania 150 000,00 zł

Całkowita wartość projektu 150 000,00 zł