Informacja o dofinansowaniach

SIEĆ KLUBÓW RODZINNYCH

Realizacja w 2023 roku
Budżet projektu 366 250,00 zł

SIEĆ KLUBÓW RODZINNYCH to projekt, dzięki któremu powstały przyjazne miejsca, w których najważniejsza jest Rodzina i jej pozytywny wizerunek. Te miejsca to Klub Strefa Rodziny Józefów, Klub Strefa Rodziny Falenica, Klub Strefa Rodziny Międzylesie. Celem działalności Klubów jest świadome budowanie relacji rodzinnych w przestrzeni, którą wspólnie będą tworzyć rodzice oraz dzieci, możliwość integracji z innymi rodzicami oraz dzielenia się doświadczeniami dotyczącymi rodzicielstwa i wychowywania dzieci. W ramach działalności Klubów będą organizowane warsztaty dla mam, ojców, rodziców i dzieci, spotkania, wyprawy i pikniki rodzinne, a także wieczory małżeńskie! Zapraszamy! 

DROGA DO DOROSŁOŚCI. WYCHOWANIE Z WIZJĄ

Realizacja w 2022 roku

Rodzice jako pierwsi wychowawcy dzieci spełniają niezastąpioną rolę w kształtowaniu dzieci i przygotowaniu ich do dorosłego życia. Każde ich oddziaływanie na dziecko w decydujący sposób wpływa nie tylko na jego funkcjonowanie w danym momencie rozwoju, ale także, a może przede wszystkim na przyszłość dziecka. Proces wychowawczy jest procesem długotrwałym i ma miejsce aż do opuszczenia przez dziecko domu rodzinnego. Skutki procesu wychowawczego również nie kończą się na wieku dziecięcym, ale są dalekosiężne – i prowadzą aż do dorosłości. Obecne doświadczenie pedagogów wskazuje, że rodzice rzadko myślą o wychowaniu jako o procesie, a już niezwykle rzadko o wychowaniu jako o procesie wieloletnim z perspektywą przygotowania dziecka do dorosłego życia we wszystkich obszarach rozwoju: intelektualnym, wolitywnym, emocjonalnym, fizycznym i duchowym.

RODZINA SZKOŁA CHARAKTERU!

Realizacja w 2021 roku

To projekt, którego adresatami są narzeczeni, młode małżeństwa i rodziny z dziećmi, którzy jako związek kobiety i mężczyzny stawiają sobie za cel stworzenie najlepszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci. Projekt skoncentrowany jest na tworzeniu otoczenia szczególnie przyjaznego rodzinom. Skierowany jest do tych wszystkich środowisk, którym zależy na kształtowaniu wartościowych postaw i zachowań zmierzających do stworzenia optymalnych warunków rozwoju młodych ludzi, niezależenie od ich statusu społecznego i materialnego.

TUTORING RODZINNY. WSPRACIE MŁODEGO CZŁOWIEKA W RODZINIE

Realizacja w 2020 roku

To projekt informacyjno-edukacyjny, który powstał na bazie kilkunastoletniego doświadczenia Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK w tym zakresie, w trosce o rodzinę jako fundament ładu społecznego i najlepsze środowisko dla rozwoju młodego człowieka.

PRZEZ NAUKĘ DO SUKCESU

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich

Realizacja w latach 209.018-08.2023

 Kwota dofinansowania 2 234 676,85 zł

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach projektu „Przez naukę do sukcesu – zajęcia dla uczniów” realizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK. Oś priorytetowa RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu. W latach 2018-2023.
Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej dwóch szkół podstawowych STRUMIENIE i ŻAGLE poprzez realizację dodatkowych form wspierających wszechstronny rozwój uczniów.