SIEĆ KLUBÓW RODZINNYCH to projekt, dzięki któremu powstały przyjazne miejsca, w których najważniejsza jest Rodzina i jej pozytywny wizerunek.

Kluby prowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny Sternik w ramach projektu SIEĆ KLUBÓW RODZINNYCH to przyjazne miejsca oferujące szereg zajęć i inicjatyw dla rodziny – rodziców, dzieci, małżonków.

Celem działalności Klubów jest wzmocnienie rodzinnych więzi, umożliwienie wymiany doświadczeń między rodzicami, integracji środowisk lokalnych, poszerzanie kompetencji i umiejętności rodzicielskich. Przyjazna atmosfera wytworzona przez organizację miejsca spotkań i ludzi je tworzących sprzyja nawiązywaniu relacji między rodzicami mierzącymi się z aktualnymi sytuacjami wychowawczymi. Wymiana poglądów i wspólne wspieranie się nawzajem w obliczu codziennych trosk jak i radości, porażek i sukcesów umacnia w ciągłej pracy nad sobą, odnajdywaniu i rozwijaniu talentów.

W ramach swojej działalności Kluby oferują szereg inicjatyw pozwalających na ciekawe i kreatywne spędzenie wspólnego czasu.

Klub Strefa Rodziny Józefów

  1. Wykłady/warsztaty/spotkania dla Mam o różnorodnej tematyce (rozwój osobisty, ciekawy gość)
  2. Piknik rodzinny – wydarzenie całodniowe – gry i zabawy na świeżym powietrzu
  3. Wieczór małżeński – z warsztatami kompetencyjnymi dla małżonków
  4. Zajęcia dla rodziców i dzieci w wieku żłobkowym – zajęcia umuzykalniające mające na celu integrację rodziców oraz uspołecznienie małych dzieci

Klub Strefa Rodziny Falenica

  1. Wykłady/warsztaty dla rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym (0-3)

Klub Strefa Rodziny Międzylesie

  1. Wykłady/warsztaty/spotkania dla rodziców dzieci w wieku szkolnym od 4 klasy szkoły podstawowej do matury
  2. Rodzinne zabawy piknikowe – dla całych rodzin